papirprototyping

Presentasjon: Skisser utanfor boksen

Friday, September 10th, 2010 | Events, General, Navimation examples | No Comments

(Only in Norwegian)

Her er presentasjonen min frå RECORD-seminaret på AHO 10. september 2010. Her argumenterer eg mellom anna for at utforming av grensesnittet er svært viktig i sosiale medier, noko som sjeldan vert snakka høgt om. Vidare snakkar eg om fire ulike måtar å skisse bevegelse på: 1) ved å bruke video + papirprototyping, 2) stop motion, 3) digital animasjon og 4) kode. For meir informasjon, sjå artikkelen Connecting motional form to interface actions in web browsing.

Skisser utanfor boksen

Sidan det ikkje er video i presentasjonen ovanfor, legg eg ved alle videoskissene mine her. Dei er sorterte etter handling, og viser dermed ulike måtar å 1) lagre medieelement (bilete) til ei samling, 2) navigere mellom ulike medieelement, og 3) opne ei samling av medieelement. Skissene er laga ved bruk av video, stop motion og animasjon i After Effects.

1. Ulike måtar å lagre medieelement til ei samling:2. Ulike måtar å navigere mellom medieelement:3. Ulike måtar å opne ei samling av medieelement:

Tags: , , , , , ,